امن سازی سیستم(System Hardening)

امن سازی سیستم(System Hardening)

امن سازی سیستم(System Hardening) مجموعه ای از ابزارها ، تکنیک ها و بهترین روش ها برای کاهش آسیب پذیری در برنامه های فناوری ، سیستم ها ، زیرساخت ها و سیستم عامل ها است. هدف ازامن سازی سیستم ها کاهش خطر امنیتی با از بین بردن اثر حملات بالقوه و تراکم سطح حملات سیستم است. با از بین بردن برنامه های اضافی ، پورت ها ، مجوزها ، دسترسی و غیره، مهاجمان و بدافزارها فرصت کمتری برای به دست آوردن جایگاه در اکوسیستم فناوری اطلاعات شما دارند.

امن سازی سیستم(System Hardening) نیاز به یک روش هوشمند برای ممیزی ، شناسایی ، جلوگیری و کنترل آسیب پذیری های امنیتی در سراسر سازمان شما دارد. چندین نوع فعالیت امن سازی(Hardening) وجود دارد ، از جمله:

Application Hardening

Database Hardening

Operation Hardening

Network Hardening

Server Hardening

 روش های برتر در امن سازی سیستم(System Hardening):

  • حسابرسی به سیستم های موجود:

ممیزی جامعی از فناوری موجود خود انجام دهید. از تست های نفوذ ، اسکن آسیب پذیری ، مدیریت پیکربندی و سایر ابزارهای حسابرسی امنیتی برای یافتن نقص در سیستم ها استفاده کنید.

  • امن سازی شبکه(Network Hardening):

اطمینان حاصل کنید که فایروال شما به درستی پیکربندی شده است و کلیه قوانین به طور مرتب بررسی می شوند. نقاط دسترسی ریموت و کاربران را امن سازید. خدمات و پروتکل های غیر ضروری را غیرفعال کنید. پیاده سازی لیست های دسترسی و رمزگذاری ترافیک های شبکه،امنیت شبکه را ارتقا میدهد .

  • امن سازی پایگاه داده(Database Hardening):

اعمال محدودیتهای ادمین مانند کنترل دسترسی ، در مورد کارهایی که کاربران می توانند در یک پایگاه داده انجام دهند. برای تأیید برنامه ها و کاربران ، Node Checking را روشن کنید. اطلاعات پایگاه داده را رمزکذاری و از گذرواژه‌های ایمن استفاده کنید. کنترل دسترسی نقش محور (RBAC)؛ حذف حساب های استفاده نشده و …. راه حل های کار آمدی هستند.

  • حساب ها و امتیازات غیر ضروری:

با حذف حساب های غیر ضروری (مانند حساب های بلااستفاده) و امتیازات در کل زیرساخت فناوری اطلاعات خود ، حداقل امتیاز را اعمال کنید.

مزایای امن سازی سیستم

– برنامه های کمتر و عملکرد بهترکه به معنای ریسک کمتر در مورد مسائل عملیاتی ، تنظیمات نادرست ، ناسازگاری و سازش است که در نهایت موجب بهبود کلی سیستم میشود.

– سطح حملات کاهش یافته که در نهایت ریسک دسترسی غیرمجاز را کاهش داده و تعداد حملات یا بدافزارها نیز کاهش می یابد.

– برنامه ها و حساب های کمتر همراه با یک محیط ساده معمولاً شفاف تر و واضح تر خواهید داشت.

گروه تکتاکام یکی از معدود شرکت هایی است که خدمات امن سازی سیستم(System Hardening) را ارائه می نماید و تمامی مراحل کار را به صورت مستند شده در اختیار کار فرما قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید