نوشته‌ها

حملات ریموت به sql سرور

حملات ریموت به  sql سرور مایکروسافت

حملات ریموت به  sql سرور مایکروسافت در سراسر جهان کمپانی های بزرگ و کوچک از sql سرور مایکروسافت برای مدیریت پایگاه داده خود استفاده می کنند. این یک DBMS بسیار محبوب ولی در عین حال به اندازه کافی محافظت نشده و هدفی برای هک کردن است. یکی از متداول تر…
آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco

آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco

آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco آسیب پذیری های خطرناک محصولات ciscoدر جدیدترین اخبار امنیتی منتشر شده کمپانی cisco به معرفی 30 آسیب پذیری پرداخته استکه از این 30 آسیب پذیری 16تای آن درجه اخطار high را دارا می باشد که نشان دهنده خطرناک…
SOC: Security Operation Center

SOC: Security Operation Center

SOC: Security Operation Center SOC: Security Operation Centerامنیتی استاندارد در یک سازمان نیازمند مولفه هایی است از جمله :کارمندانی خوب،پروسه اجراییات صحیح ، تکنولوژیکه از این طریق شما می توانید با استراتژی امنیتی خود ،تیم امنیتیتا…