نوشته‌ها

حملات DoS و DDoS

حملات DoS و DDoS

حملات DoS و DDoS حملات DoS و DDoS حملات DoS و DDoS چیست ؟ یکی از حملات مخرب و خطر ناک شبکه حمله Denial of service و Dynamic Denial Of Service است.مکانیزم هر دو بر پایه استفاده از ترافیک بسیار بالا برای از کارانداختن سرویس مورد نظر بنا نهاده…
موج وسیعی از حملات DDOS به وسیله اینترنت اشیاء

موج وسیعی از حملات DDOS به وسیله اینترنت اشیاء

موج وسیعی از حملات DDOS به وسیله اینترنت اشیاء موج وسیعی از حملات DDOS به وسیله اینترنت اشیاء - اخیرا حملات DDoS که به وسیله device هایی که از اینترنت اشیا استفاده میکنندافزایش چشم گیری پیدا کرده اند . در این حملات از بات نتی به نام Mirai botnet اس…