نوشته‌ها

بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی

بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی

بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی " بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی  "این بدافزار با استفاده از مدل های هوش مصنوعییک روش نوین پنهان سازی را ارائه داده است.این بدافزار به دلی…
حضور Machine Learning و AI (هوش مصنوعی ) در امنیت

حضور Machine Learning و AI (هوش مصنوعی ) در امنیت

حضور Machine Learning و AI (هوش مصنوعی ) در امنیت حضور Machine Learning و AI (هوش مصنوعی ) در امنیت - با توجه به گسترش روز افزون حملات ،استفاده از سیستم های مبتنی بر  machine learning  و AI  (هوش مصنوعی ) در خط مقدم   سیستم های defensi…