نوشته‌ها

CyberSponse و SOAR

فورتی نت(Fortinet) ارائه دهنده اتوماسیون امنیتی CyberSponse را خرید

فورتی نت(Fortinet) ارائه دهنده اتوماسیون امنیتی CyberSponse را خرید فورتی نت، فروشنده محصولات امنیت سایبری ، CyberSponse را خرید. CyberSponse  سازنده یک پلتفرم (SOAR) مستقر در ایالت ویرجینیا است. شرایط مالی این قرارداد هنوز اعلام نشده است.…

شرکت F5 رقیب خود شرکت NGINX را در معامله ای به ارزش 670 میلیون دلار خریداری کرد.

شرکت F5 رقیب خود شرکت NGINX را در معامله ای به ارزش  670  میلیون دلار خریداری کرد.  شرکت F5 رقیب خود شرکت NGINX را در معامله ای به ارزش 670 میلیون دلار خریداری کرد.NGINX توسط رقیب خود،شرکت F5 به ارزش 670  میلیون دلار خریداری شد.شما …
آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco

آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco

آسیب پذیری های خطرناک محصولات cisco آسیب پذیری های خطرناک محصولات ciscoدر جدیدترین اخبار امنیتی منتشر شده کمپانی cisco به معرفی 30 آسیب پذیری پرداخته استکه از این 30 آسیب پذیری 16تای آن درجه اخطار high را دارا می باشد که نشان دهنده خطرناک…