نوشته‌ها

کروم رفتارهای شما را در گوگل ثبت می کند

کروم رفتارهای شما را در گوگل ثبت می کند کروم رفتارهای شما را در گوگل ثبت می کند - در بروزرسانی های جدید مرورگر کروم توسط گوگل تغییرات زیادی صورت گرفته است.که بسیاری از کاربران با نسخه های قبلی مشکلات زیادی داشتند و گوگل تمامی آن ها را به جز یک م…
تست نفوذ | pen testing | Penetration Testing

همه چیز در مورد تست نفوذ

همه چیز در مورد تست نفوذ همه چیز در مورد تست نفوذ Penetration Testing تست نفوذ یک روش برای آزمایش سیستم های کامپیوتری ، شبکه و یا نرم افزار های تحت وب است و به منظور پیدا کردن آسیب پذیری های موجود صورت میگیرد. " همه چیز در مورد تست نفوذ " …
بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی

بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی

بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی " بدافزار DeepLocker مبتنی بر هوش مصنوعی  "این بدافزار با استفاده از مدل های هوش مصنوعییک روش نوین پنهان سازی را ارائه داده است.این بدافزار به دلی…
آسیب پذیری Man In The disk در سیستم عامل اندروید

آسیب پذیری Man In The disk در سیستم عامل اندروید

آسیب پذیری Man In The disk در سیستم عامل اندروید آسیب پذیری Man In The disk در سیستم عامل اندروید Man-in-the-disk اخیرا آسیب پذیری جدیدی در اندروید کشف شده است و به صورتی کار می کندکه یک برنامه جعلی و حتی در مواردی برنامه های قابل اعتمادی …