نوشته‌ها

DNSpionage

DNSpionage

گروه امنیتی Talos بیان کرد که ابزار های حملات DNSpionage بروزرسانی شدند تا هوشمند تر و نهفته تر باشند گروهی در پشت حملات DNS(Domain Name System) قرار دارند که با نام DNSpionage شناخته می شوند و حملات خود را بوسیله ابزار های جدید توسعه داده اند تا …