نوشته‌ها

آسیب ‌پذیری روز صفر در VirtualBox

آسیب ‌پذیری روز صفر در VirtualBox

آسیب ‌پذیری روز صفر در VirtualBox  آسیب ‌پذیری روز صفر در VirtualBox -  به تازگی یک آسیب‌پذیری روز صفر در VirtualBox کشف شده است که مهاجم با بهره‌ برداری از این آسیب‌پذیری می‌تواند از محیط مجازی سیستم مهمان خارج شود و با داشتن حداقل سطح …
آسیب پذیری zero day در روتر برد mikrotik

آسیب پذیری zero day در روتر برد mikrotik

آسیب پذیری zero day در روتر برد mikrotik آسیب پذیری zero day در روتر برد mikrotikMikrotik برای رفع آسیب پذیری zero day پچ های جدیدی برای سیستم عامل خود یعنی winbox ارائه داده است.به گفته یکی از مهندسان mikrotik حمله ی  zero dayاز طریق…