آموزش پیکر بندی BIG-IP DNS

این دوره به متخصصان شبکه یک درک کاربردی از سیستم BIG-IP DNS می دهد، چرا که معولا از آن استفاده زیادی می شود. این دوره پیکربندی و مدیریت مداوم سیستم BIG-IP DNS را پوشش می دهد و شامل ترکیبی از کنفرانس، مباحثه و لابراتوار های عملی می باشد.

اهداف دوره

 • تهیه سیستم BIG-IP برای عملیات
 • پشتیبانی از پیکربندی سیستم BIG-IP جهت محافظت
 • توصیف نحوه تبدیل نام هاست به آدرس IP بوسیله DNS
 • توصیف نحوه مشارکت سیستم BIG-IP DNS در فرآیند DNS Resolution
 • استفاده از DNS Express بر روی سیستم BIG-IP DNS جهت تسریع در فرآیند DNS Resolution
 • کش کردن پاسخ کوئری های DNS در BIG-IP DNS برای تسریع DNS Resolution
 • بارگذاری تعادل کوئری های DNS در یک DNS Server Pool و تحت نظر گرفتن سلامت Pool
 • پیکربندی مشخصه های کلیدی سیستم BIG-IP DNS برای اجرای DNS Resolution هوشمند
 • توصیف کاوش های LDNS استفاده شده بوسیله BIG-IP DNS برای پشتیبانی از Load Balancing بر پایه مسیر
 • پیکربندی IP Pool گسترده برای استفاده از متد Path Load Balancing
 • نمایش و تایید رفتار DNS Resolution با استفاده از متد Path Load Balancing
 • استفاده از روش های Load Balancing استاتیک و دینامیک برای حل و فصل هوشمندانه کوئری های DNS
 • تداوم در بازگشت یک یا چند کاربر به سرور مجازی مشابه در هر کوئری
 • استفاده از خلاصه دستی برای کنترل رفتار Load Balancing خاص در صورت قطع برق
 • پیکربندی و استفاده از لاگ های Load Balancing برای تنظیم و عیب یابی DNS Resolution
 • پیکربندی مانیتور ها بر روی سیستم BIG-IP DNS در پشتیبانی از DNS Resolution
 • پیکربندی BIG-IP DNS برای مشارکت در زنجیره ی اعتماد DNSSEC
 • پیکربندی تنظیمات محدود بر روی سرور های مجازی، سرور ها، IP Pool های وسیع برای هدایت موقت ترافیک مشتری از منابعی که ممکن است در آستانه معینی از کارایی نباشند.
 • پیکربندی iRule ها بر روی یک Wide IP جهت سفارشی سازی DNS Resolution
 • توصیف انواع دیگر Wide IP ارائه شده از BIG-IP DNS
 • اعمال تمام اصول آموخته شده در طول دوره برای پیکربندی سیستم BIG-IP DNS بر اساس مشخصات فرضی

سر فصل ها 

 • Overview of the Domain Name System and DNS resolution flow through BIG-IP DNS
 • Configuring DNS listeners
 • Accelerating DNS resolution with DNS Express, DNS cache, and DNS server load balancing
 • Intelligent DNS resolution with wide IPs and wide IP pools
 • Using probes and metrics to assist the intelligent DNS resolution process
 • Intelligent DNS load balancing methods
 • Monitoring intelligent DNS resources
 • Logging GSLB load balancing decisions
 • Using DNSSEC
 • Integrating iRules in the DNS resolution process
 • Managing BIG-IP DNS sync groups

مخاطبین این دوره 

این دوره برای مدیران سیستم و شبکه که مسئ.ل نصب، راه اندازی، پیکربندی و مدیریت سیستم های BIG-IP DNS هستند، در نظر گرفته شده است.

پیش نیاز های این دوره

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، با این حال تکمیل کردن موارد زیر برای افرادی که دارای تجربه کم در زمینه مدیریت و پیکربندی BIG-IP هستند، مفید است:

 • Administering BIG-IP instructor-led course

یا

 • F5 Certified BIG-IP Administrator

دوره های رایگان مبتنی بر وب که اختیاری هستند برای افرادی که دارای تجربه کم و محدود در زمینه مدیریت IP و تجربه پیکربندی هستند مفید خواهد بود:

 • Getting Started with BIG-IP
 • Getting Started with BIG-IP Access Policy Manager (APM)

کسب دانش و تجربه کلی فناوری شبکه ذکر شده قبل از شرکت در هر دوره آموزش جهانی خدمات Instructor-led توصیه می شود:

 • OSI model encapsulation
 • Routing and switching
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP concepts
 • IP addressing and subnetting
 • NAT and private IP addressing
 • Default gateway
 • Network firewalls
 • LAN vs. WAN

موارد زیر، دانش و تجاربی است که کسب آن ها قبل از شرکت در این دوره پیشنهاد می شود:

 • DNS resolution process
 • Experience configuring DNS content and resolution servers
 • DNSSEC