طراحی و پیاده سازی شبکه

طراحی و پیاده سازی شبکه

طراحی شبکه به مکانیسم های انتقال داده می پردازد. هدف از طراحی و پیاده سازی شبکه ، برآورده کردن نیازهای ارتباطی با حداقل هزینه است.

تجزیه و تحلیل شبکه ممکن است در سطح بین سازمانی ، سازمانی یا اداری انجام شود. شبکه های بین سازمانی و شبکه های سازمانی اغلب چندین ساختمان را در بر می گیرند که برخی از آنها صدها یا هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند.

در این قسمت توجه شما را به دو نوع  شبکه LAN و WAN جلب میکنیم:

شبکه محلی (LAN) کامپیوترها را در یک منطقه محدود مانند محل سکونت ، مدرسه ، آزمایشگاه ، محوطه دانشگاه یا ساختمان اداری بهم وصل می کند. معمولاً اتصال تجهیزات چند ساختمان به عنوان یک شبکه واحد غیر عملی و غالبا غیرممکن است. بنابراین LAN های جداگانه در عوض بهم پیوسته اند تا یک شبکه بزرگتر مانند شبکه متروپولیتن (MAN) یا شبکه وسیع (WAN) تشکیل دهند.

معماری های رایج شبکه برای شبکه های LAN و MAN شامل Ethernet ، Token Ring ، FDDI و ATM است. بیشتر معماریهای شبکه، توپولوژیهای فیزیکی خاصی را طلب می کنند ، از جمله نوع رسانه مورد استفاده و پیکربندی آن. برای مثال روش های عبور توکن ، مانند FDDI و Token Ring ، به یک کابل مشخص نیاز دارند. پروتکل های مختلف MAC و رسانه های فیزیکی – از جمله سیم مسی ، فیبر شیشه ای و فرکانس رادیویی – از لحاظ سرعت ، قوام ، امنیت ، هزینه و بسیاری از خصوصیات مهم دیگر دارای مزایا و محدودیت های نسبی هستند. ترکیب این خصوصیات بدین معنی است که اگرچه همه شبکه ها می توانند انواع مختلفی از دیتا ها را داشته باشند ، اما برخی از معماری های شبکه برای انواع خاصی از دیتا ها مناسب تر از سایرین هستند.

گروه تکتاکام یکی از معدود شرکت هایی است که خدمات طراحی و پیاده سازی شبکه را ارائه می نماید و تمامی مراحل کار را به صورت مستند شده در اختیار کار فرما قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید