محافظت از API ها توسط FortiWeb

محافظت از APIها توسط FortiWeb

/
محافظت از APIها توسط FortiWeb OAS)OpenAPI Specification) یک استاندارد …
WhatsApp 0-Day Flaw

سوء استفاده هکر ها از نقص Zero-Day واتساپ برای نصب مخفیانه نرم افزار های مخرب

/
سوء استفاده هکر ها از نقص Zero-Day واتساپ برای نصب مخفیانه نرم افزار…
بدافزار electric fish

بد افزار Electric Fish

/
بد افزار Electric Fish FBI و United States Department of Home…
حملات ZombiePOODLE و GOLDENDOODLE

حملات ZombiePOODLE و GOLDENDOODLE

/
حملات ZombiePOODLE و GOLDENDOODLE حملاتی نظیر ZombiePOODLE ، …
DNSpionage

DNSpionage

/
گروه امنیتی Talos بیان کرد که ابزار های حملات DNSpionage بروزرسانی…
مشکلات VPN

هشدار امنیتی در خصوص مشکلات VPN های Cisco،Palo Alto،F5 و Pulse

/
هشدار امنیتی در  خصوص مشکلات VPN های Cisco،Palo Alto،F5 و Pulse…

همه چیز در مورد تست نفوذ

/
همه چیز در مورد تست نفوذ همه چیز در مورد تست نفوذ Penetration…