آموزش مدریت بر پلتفرم BIG-IP

شرح دوره 

در این دوره شما مفاهیم پایه و اولیه پلتفرم BIG-IP را خواهید آموخت.

دانشجویان این دوره با مفاهیمی مانند تنظیمات سیستمی پلتفرم BIG-IP , پیکربندی Object ها , چگونگی پروسس ترافیک در این دستگاه و مدیریت این تجهیز آشنا خواهند شد.

 

سر فصل ها 

این دوره شامل دو بخش است :

v13 Course Topics

 • Getting started with the BIG-IP system
 • Traffic processing with BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
 • Using the TMSH (TMOS Shell) command line interface
 • Using NATs and SNATs
 • Monitoring application health and managing object status
 • Modifying traffic behavior with profiles, including SSL offload and re-encryption
 • Modifying traffic behavior with persistence, including source address affinity and cookie persistence
 • Troubleshooting the BIG-IP system, including logging (local, high-speed, and legacy remote logging), and using tcpdump
 • User roles and administrative partitions
 • vCMP concepts
 • Customizing application delivery with iRules

  v12 Course Topics

 • Getting started with the BIG-IP system
 • Traffic processing with BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
 • Using the TMSH (TMOS Shell) command line interface
 • Using NATs and SNATs
 • Monitoring application health and managing object status
 • Modifying traffic behavior with profiles, including SSL offload and re-encryption
 • Modifying traffic behavior with persistence, including source address affinity and cookie persistence
 • Troubleshooting the BIG-IP system, including logging (local, high-speed, and legacy remote logging), and using tcpdump
 • Always-On Management (AOM)
 • User roles and administrative partitions
 • vCMP concepts
 • Customizing application delivery with iRules

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند ؟

این دوره مخصوص کارشناسان و Admin های شبکه هایی است که در شرح وظایف خود مدیریت و پیکربندی روزانه این تجهیز را به عهده دارند.

پیش نیاز ها 

آشنایی با مفاهیم شبکه و امنیت مانند :

 • OSI model encapsulation
 • Routing and switching
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP concepts
 • IP addressing and subnetting
 • NAT and private IP addressing
 • Default gateway
 • Network firewalls
 • LAN vs. WAN

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید