Security Consultant Service

سرويس مشاوره امنيتی

شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه کیان (تکتاکام)همواره حاضر است به شرکت های همکار در زمینه بهینه سازی و امنيت شبکه مشاوره داده و آنها را در جلسات و سمينارهایی که با مشتریان و پيمانکاران خود برگزار می کنند، همراهی نماید و یا به صورت موردی آنها را در رسیدن به یک راه حل نهایی مشایعت نماید. به اشتراک گذاری تخصص و دانش یکی از اهداف گروه تکتاکام می باشد.

Leased security Expert

سرويس کارشناس همراه امنيتی

استخدام دائم نیرو و یا آموزش کارشناس در حوزه امنيت نياز به هزينه و زمان بالایی دارد و برای کلیه نهادهای دولتی و بخش خصوصی که بطور تخصصی در اين مقوله فعالیت نمی کنند مقرون به صرفه نبوده، لذا شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه کیان (تکتاکام) با آگاهی از این امر مفتخر است، در صورت نياز، کارشناسان متختصص خود را بصورت ساعتی، پاره وقت و پروژه ای در اختيار شرکت های همکار قرار دهد.

Project Partnership Service

سرويس مشارکت در پروژه

شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه کیان (تکتاکام) آمادگی خود را اعلام می دارد تا شرکت های همکار را در پروژه های امنيتی یاری نموده و در آنها مشارکت نماید و یا در صورت برون سپاری پروژه های امنیتی اين وظیفه را بر عهده بگيرد، اين سرويس با عقد قرار داد های پروژه ای و یا دائمی قابل انجام است.

Security Training

سرويس آموزش امنيتی

یکی از اهداف مهم شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه کیان (تکتاکام) به اشتراک گذاری تخصص هاست، برای نیل به این هدف گروه تکتاکام مفتخر است آموزش های تخصصی امنيت برای شرکت های همکار برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید