سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) یک رویکرد سیستماتیک متشکل از فرآیندها، فناوری و افرادی است که به شما در محافظت و مدیریت اطلاعات سازمان کمک می کند. این امر اجرای شماری از قوانین ، از جمله GDPR EU (آیین نامه حفاظت از داده های عمومی) را امکان پذیر می کند ، و بر محافظت از سه جنبه اصلی اطلاعات متمرکز می شود:

  • محرمانه بودن: اطلاعات برای اشخاص یا فرآیندهای غیرمجاز در دسترس نباشد یا فاش نشود.
  • یکپارچگی: اطلاعات کامل و دقیق باشد و محافظت شود.
  • در دسترس بودن: این اطلاعات توسط کاربران مجاز قابل دسترسی و استفاده باشد.

مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) از زیر مجموعه های ISO 27001 می باشد که بیش از این که به شما در پیروی از قوانین و کسب و کار کمک کند ، می تواند:

1-این سازی اطلاعات:

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) به شما در محافظت از همه اشکال اطلاعات اعم از دیجیتالی ، کاغذی یا Cloud کمک می کند.

2-انعطاف پذیری بیستر نسبت به حملات:

پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) به طور قابل توجهی مقاومت سازمان شما را در برابر حملات سایبری افزایش می دهد.

3-مدیریت یکپارچه اطلاعات:

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) یک چارچوب اصلی برای ایمن نگه داشتن اطلاعات سازمان شما و مدیریت همه آنها در یک مکان فراهم می کند.

4-پاسخ به تهدیدهای امنیتی در حال تحول:

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) به طور مداوم با تغییرات- هم در محیط و هم در داخل سازمان- سازگار است ، همچنین خطرات در حال تحول را به طور مداوم کاهش می دهد.

5-کاهش هزینه های مرتبط با امنیت اطلاعات:

سازمان ها می توانند هزینه های صرف شده برای اضافه کردن لایه های دفاعی را کاهش دهند.

6-حفاظت از محرمانگی ، در دسترس بودن و یکپارچگی اطلاعات :

این سیستم مجموعه ای از خط مشی ها ، رویه ها ، کنترل های فنی و فیزیکی را برای محافظت از محرمانه بودن ، در دسترس بودن و یکپارچگی اطلاعات ارائه می دهد.

7-بهبود فرهنگ شرکت:

رویکرد جامع نگر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) نه فقط فناوری اطلاعات، بلکه کل سازمان را شامل می شود . این مورد کارمندان را قادر می سازد که به آسانی بخشی از رویه های کاری روزمره خود را انجام داده ، خطرات را درک کرده و از کنترل های امنیتی استفاده کنند.

گروه تکتاکام یکی از معدود شرکت هایی است که خدمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) را ارائه می نماید و تمامی مراحل کار را به صورت مستند شده در اختیار کار فرما قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید