آموزش طراحی و پیاده سازی

در این دوره با مفاهیم طراحی و پیاده سازی تجهیزات جونیپر آشنا خواهید شد.

بطور کلی این دوره به سه بخش طراحی دیتاسنتر ها , طراحی شبکه های WAN و طراحی بر اساس امنیت تقسیم میشود.

دوره های آموزشی طراحی جونیپر به دو بخش تقسیم میشوند که شامل :

دوره JNCDA که شامل مفاهیم اولیه طراحی و پیاده سازی تجهیزات است

  • 24 ساعت تدریس مفاهیم طراحی شامل شناخت نیاز های مشتریان , مدیریت داده ها , امنیت شبکه , اتوماسیون و …

سرفصل های دوره JNCDA

JNCDA
JNCDA(24H)
Chapter 1:       Course Introduction
Chapter 2:       Network Design Fundamentals
·        A Need for Design
·        Knowledge is King
·        A Proposed Design Methodology
·        A Reference Network
Chapter 3:       Understanding Customer Requirements
·        RFP Requirements
·        Scoping the Design Project
·        Analyzing the Data
·        Lab: Understanding Customer Requirements
Chapter 4:       Organizing the Data
·        Processing the Data and Requests
·        Understanding Boundaries and Scope
·        Design Proposal Considerations
Chapter 5:       Securing the Network
·        Why Secure the Network?
·        Security Design Considerations
Chapter 6:       Creating the Design—Campus
·        The Campus Network: An Overview
·        Best Practices and Considerations
·        Architectural Design Options
·        Lab: Creating the Design—Campus
Chapter 7:       Creating the Design—Wide Area Networks
·        The WAN: An Overview
·        Best Practices and Considerations
·        WAN Design Examples
·        Lab: Creating the Design—WAN
Chapter 8:       Creating the Design—Data Center
·        The Data Center: An Overview
·        Best Practices and Considerations
·        Data Center Design Examples
·        Lab: Creating the Design—Data Center
Chapter 9:       Business Continuity and Network Enhancements
·        Business Continuity Planning
·        High Availability Design Considerations and Best Practices
·        Offerings and Solutions
·        CoS and Traffic Engineering Considerations
·        Environmental Design
Chapter 10: Network Management
·        Designing for Network Management
Chapter 11: Automation
·        Designing for Network Automation
·        Lab: Enhancing the Design
Chapter 12:     Putting Network Design into Practice
·        Network Design Recap
·        Responding to the RFP
·        Final Lab Introduction
·        Lab: Putting Network Design into Practice

دوره JNCDS-DC که شامل مباحث مربوط به طراحی شبکه های بزرگ و دیتاسنتر ها میباشد.

  • 40 ساعت آموزش مفاهیمی همچون چگونگی طراحی دیتاسنتر در قدیم , امنیت دیتاسنتر ها , مجازیسازی در دیتاسنتر ها , استراتژی برای جابجایی , پایدار بودن سرویس ها و تجهیزات به صورت منطقی و فیزیکی و …

سرفصل های دوره JNCDS-DC

JNCDS-DC
JND-DC(40H)
Course Level
JND-DC is an intermediate-level course.
Course Contents
Day 1
Chapter 1: Course Introduction
Chapter 2: Overview of Data Center Design
·        Initial Considerations
·        Architectures and Design Considerations
·        Connecting Data Centers
·        Security and Operation
·        Implementation Considerations
Chapter 3: Initial Design Considerations
·        Physical Layout and Placement
·        Environmental Conditions
·        Cabling Options
·        Data Center Use Cases
Chapter 4: Traditional Data Center Architecture
·        Traditional Multitier Architecture
·        Link Aggregation and Redundant Trunk Groups
·        Multichassis Link Aggregation
·        Lab: Designing a Multitier Architecture
Chapter 5: Ethernet Fabric Architectures
·        Virtual Chassis
·        Virtual Chassis Fabric
·        QFabric
·        Junos Fusion
·        Ethernet Fabric Design Considerations
·        Lab: Ethernet Fabric Architecture
Chapter 6: IP Fabric Architecture
·        The Shift To IP Fabrics
·        IP Fabric Routing Design
·        IP Fabric Scaling
·        VXLAN
·        Lab: IP Fabric Architecture
Chapter 7: Data Center Interconnect
·        DCI Overview
·        Layer 2 DCI
·        EVPN Use Cases
·        Layer 3 DCI
·        Lab: Data Center Interconnect
Chapter 8: Securing the Data Center
·        Overview of Data Center Security
·        Security Elements
·        Simplifying Security in the Data Center
·        Advanced Data Center Security
·        Lab: Securing the Data Center
Chapter 9: SDN and Virtualization in the Data Center
·        Designing SDN in the Data Center
·        Using Contrail in the Data Center
·        Using NFV in the Data Center
·        Understanding How Contrail Works in the Data Center
·        Working in Virtual Environments in the Data Center
·        Lab: SDN and Virtualization
Chapter 10: Data Center Operation
·        Understanding Baseline Behaviors
·        Deploying Junos Space and JSA
·        Understanding Analytics
·        Deploying Automation in the Data Center
·        Lab: Operating a Data Center
Chapter 11: Traffic Prioritization for Converged Networks
·        Understanding QoS and CoS
·        Converging Networks
·        Lab: Prioritizing Data in the Data Center
Chapter 12:     Migration Strategies
·        Migration Overview
·        Common Scenarios
·        Migration Case Study
·        Lab: Data Center Migration
  Chapter 13:     High Availability
·        Data Center High Availability Overview
·        Link Level and Physical Device Redundancy
·        Device-Level Redundancy

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید