معرفی امنیت در شبکه

امنيت شبکه بهره مندی از شبکه هاي کامپيوتري  در چندين سال اخير رشد فراواني داشته و سازمانها و ارگان ها را مجاب نموده تا اقدام به برپايي شبکه بنمایند. هر شبکه کامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي موجود در هر ارگان و نهاد، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبکه هاي کامپيوتري زيرساخت هاي لازم را براي به اشتراک گذاشتن منابع و دارایی ها را در سازمانها فراهم      مي آورند؛ در صورتيکه اين زير ساخت ها به درستي طراحي نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتي پيش آمده و بايد هزينه هاي هنگفتی به منظور نگهداري شبکه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر صرف شود. براي پيشگيري، شناسایي، برخورد سريع و توقف حملات، مي بايست در مرحله اول قادر به تشخيص و شناسائي زمان و موقعيت بروز يک حمله از طرف مهاجمان باشيم. چگونه از بروز يک حمله و يا تهاجم در شبکه خود آگاه ميشويم؟ چگونه با آن برخورد نموده و در سريعترين زمان ممکن آن را متوقف نموده تا ميزان صدمات و آسيب به منابع اطلاعاتي سازمان به حداقل مقدار خود برسد؟ شناسائي نوع و نحوه حملات و نحوه پياده سازي يک سيستم حفاظتي مطمئن در مقابل آنان يکي از وظايف مهم کارشناسان امنيت اطلاعات و مدیران شبکه است. شناخت دشمن و آگاهي از روش هاي تهاجم وي، احتمال موفقيت ما را در رويارویی با آنان افزايش خواهد داد.بنابراين لازم است با انواع حملات و تهاجماتي که تاکنون متوجه شبکه هاي کامپيوتري شده است، بيشتر آشنا شده و از اين رهگذر تجارتی ارزشمند را کسب تا در آينده بتوانيم به صورت مطلوب از آنان استفاده نمائيم.

شرکت مهندسين مشاور تکين توسعه کيان ( تکتاکام ) با تکیه بر دانش مدیران و کارشناسان آزموده شما را در رسيدن و پيمودن بهترين مسير در امنیت شبکه و ایمن سازی سرویس ها ياري خواهند نمود.