سرویس آماده باش امنیتی:

(Security Oncall Services (SOS
سرويسی که شرکت تکتاکام موظف است در هر ساعت از شبانه روز براساس متد های تعریف شده برای مشتری نسبت به رفع مشکلات و حوادث امنيتی اقدام نموده و در صورت نياز در محل مشتری حاضر شود، اين سرويس برای سازمان هایی مناسب است که دارای ریسک پذیری نسبتا بالای امنيتی می باشند.

سرعت تست نقوظ:

Toggle Content goes here

سرويس چهار گانه مرکز عملیات امنيت

سرويس طراحی امنيتی

سرويس Help Desk امنيتی

خدمات آموزشی امنیتی سرويس

سرويس سیاست امنيتی

سرويس ایمن سازی ابری

سرويس کارشناس امنيتی

سرويس کشف جرم امنيتی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید