معرفی (Alien Vault USM (Unified Security Management :

شرکت سازنده برای توجيه محصول خود اين چنين بیان می کند:
“ممکن است ابزار های امنیتی زیادی داشته باشيد، ممکن است اطلاعات امنيتی زیادی داشته باشید، اما زمان یک رخداد امنیتی تمام آنها مانند گشتن سوزن میان انبار کاه است.”
دقیقا زمانی که یک رخداد امنيتی به وقوع می پیوندد کارشناسان شبکه و امنيت باید از بین دهها سيستم و هزاران گزارش به دنبال علت حادثه و به تبع آن رفع آن بر آیند که بيشتر مواقع نا موفق خواهند بود و یکی از دلایل تولید و عرضه SIEM ها نيز از بین بردن این مشکل می باشد.
محصول شرکت Alienvault با نام USM می باشد. اين محصول جهت خودکار نمودن وظایف امنیتی طراحی شده است و با توجه به منطقی که در آن استفاده شده است قادر به همبسته سازی اطلاعات جهت کشف رفتار های غیر نرمال و در نتیجه کاهش ریسک شده و بهره وری عملیاتی را بهبود می دهد.
هوش امنيتی سنگ بنای اين پلت فرم بوده که قادر ساخته که به آسانی پیکره بندی، عملیات و مديریت پنج قابلیت ضروری امنیتی را ممکن نماید.

یکپارچه سازی قابلیت های ضروری امنيت در یک محصول مديریت آنرا آسانتر و در نتیجه باعث کاهش پیچيدگی شده و این امکان را می دهد وقت بیشتری جهت امن سازی شبکه خود داشته باشید و زمان کمتری جهت یادگیری و اجرای ابزار های امنیتی متعدد بگذرانید.

قابلیت های اين محصول

  • Known Vulnerability (CVE) Exploits
  • Bruteforce Attacks
  • Denial of Service Attacks
  • Malware Detection
  • Network-level Attacks
  • SCADA Attacks
  • System Probing and Scanning
  • Malicious Activity

 

شرکت تکتا کام با توجه به تجربیات خود در زمینه فعالیت روی محصولات شرکت ALIENVAULT آماده ارائه خدمات روی محصول USM را دارد.