آموزش آنلاین(آموزش مجازی)

تعاریف

آموزش از راه دور (Distance Learning): شیوه ای از آموزش است که در آن برای شرکت در یک دوره آموزشی نیازی به فضای آموزشی حقیقی مانند دانشگاه یا آموزشگاه نمی باشد. در آموزش از راه دور کارآموز بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل برگزاری دوره آموزشی می تواند از محتوای فراهم شده استفاده نموده و دانش مورد نیاز خود را کسب نماید.

آموزش آنلاین (Online Education): شاخه ای نوین از آموزش مجازی است که با استفاده از جدیدترین ابزارهای ارتباطی مانند ایمیل، وبلاگ، وب سایت و نرم افزارها در بستر شبکه های کامپیوتری خصوصا اینترنت، محتوای آموزشی را در اختیار کارآموزان قرار می دهد. در آموزش آنلاین مدرسین و کارآموزان از طریق اینترنت به صورت همزمان (Synchronous) و یا غیر همزمان (Asynchronous) با یکدیگر تعامل داشته و فرآیند آموزش و یادگیری را به انجام می رسانند.

**قبل از ورود افزونه  Adobe connect را دانلود و نصب نمائید**

افزونه Adobe Connect