فورتی وب(Fortiweb)

 

فورتی وب(Fortiweb) : با وجود حفره های امنیتی در نرم افزارها و برنامه های کاربردی تحت وب و امکان نفوذ بروی آنها پارامتر ها ی مختلفی دچار تهدید و آسیب می شوند.

که ضعف های موجود در برنامه های تحت وب عامل اصلی آسیب پذیری ها هستند.
بعضي از اين ضعف ها شامل آسيب پذيري ها روي سرویس های تحت وب و Web Application ها بوده.

برخی نیز بر اثر عدم رعايت مسائل امنیتی در کدنویسی و عدم انجام کنترل هاي لازم در هنگام توسعه نرم افزار توسط عوامل انساني و مهندسین نرم افزار رخ مي دهند

در نهايت تهديدات قابل توجه و جبران ناپذیری را مي توانند بر روي خدمات شرکت های ذینفع ايجاد نمايند .

فورتی وب | FortiWeb

آموزش فورتی وب – اهداف

مهمترين اهداف استفاده از “Web application Firewall” ها و یا به عبارتی سامانه امنيتي برنامه هاي کاربردي تحت وب ( فورتی وب ) شناسايي ضعف ها و حفره های امنيتي بوده که تعداد بسياري از حملات را شامل مي شود .

بايستي در نظر داشت که با راهکارهای قدیمی تر مانند فايروال و IPS/IDS مي توان تعداد قابل توجهي از تهديدات را شناسايي کرد. همچنین از ورود ترافيک هاي غیر مجاز جلوگيري کرد

اما اين راه حل ها عموماً ديد شبکه اي به ترافيک داشته و نمي توانند ديد Application به ترافيک داشته باشند و يا ديد جامعي را ندارند

 

نمونه اي از اين تهديدات امنیتی SQL Injection و يا Cross-site scripting و (Cross-Site Request Forgery (CSRF هستند .

 

 

 

برای مشاهده دمو آنلاین این محصول کلیک کنید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید