دوره های آموزشی فورتی نت ( آموزش Fortigate )

در ساختار جدید دوره های آموزشی شرکت فورتی نت دوره های آموزشی به 8 قسمت تقسیم میشود که در شکل زیر مشاهده میکنید .

مباحث مورد بحث در هر یک از این دوره ها به شرح زیر است :

NSE 1 :

Network Security Technology Fundations

این دوره به مباحث و مفاهیم اولیه شبکه و امنیت در شبکه میپردازد که معادل این دوره دوره هایی همچون Network+ و Security+ میباشند.

NSE 2 :

 Network Security Solutions

این دوره به معرفی تجهیزات مورد استفاده در شبکه میپردازد (تمرکز این دوره و دوره NSE 3 بر روی فروش میباشد)

NSE 3 :

 Advanced Network Security Solutions Design

این دوره مختص فروشندگان محصولات فورتی نت است و فروشندکان دانش مورد نیاز برای فروش و معرفی این تجهیزات را در این دوره فرا خواهند گرفت.

NSE 4 :

FortiGate I  FortiGate II

( آموزش Fortigate )

 در این دوره چگونگی پیاده سازی محصولات امنیتی Fortinet یا همان FortiGate در دو دوره FortiGate I و FortiGate II به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.

NSE 5 :

FortiManager – FortiAnalyzer

این دوره مربوط به آموزش دو دستگاه FortiAnalyzer و FortiManager است.

NSE 6 :

FortiWeb – FortiMail – FortiOs Integrated and Cloud Wi-Fi – FortiDDos – FortiSandBox

در این دوره میتوان آموزش یکی از تجهیزات فورتی نت شامل FortiWeb , FortiMail , FortiWi-Fi , FortiDDoS , FortiSandbox , FortiADC  را انتخاب و آموزش های مورد نیاز برای کار با این تجهیزات را فرا گرفت.

NSE 7 :

 FortiGate III

با گذرندان این دوره شما با مفاهیم TroubleShooting در تجهیزات امنیتی اشنا خواهید شد و بعد از این دوره قادر خواهید بود تا مشکلات به وجود آمده را حل نمایید.

 NSE 8 :

این دوره مختص به طراحی , پیکر بندی , و نصب تجهیزات امنیتی و همیچنین Trouble Shooting آنها است.

دوره های آموزشی فورتی نت ( آموزش Fortigate )

در این قسمت توضیحات بیشتری مربوط به هر دوره آموزشی ارائه خواهد شد.

NSE1

آموزش Fortigate

NSE2

آموزش Fortigate

NSE4

آموزش Fortigate

NSE5

آموزش Fortigate

NSE6

آموزش Fortigate

NSE7

آموزش Fortigate