VMS و سرویس Advisory

امروزه با گسترش دامنه استفاده کاربردی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیچیدگی های نقش فضای مجازی در جامعه، شاهد رشد تهدیدات سایبری و نیاز روزافزون به کشف آسیب پذیری ها در حوزه فناوری تجهیزات سیستم عامل ها، سامانه های کاربرد و… هستیم. با توجه به تعدد و نمایان شدن روزمره این آسیب پذیری، سازمان های خرد و کلان تحت تأثیر تهدیدات جدی سایبری قرار داشته و خواهند بود، لذا آمادگی مستمر و رصد مداوم در حوزه برقراری امنیت سایبری امری اجتناب ناپذیری می باشد.

نیاز به تعدد تجهیزات و تکنولوژی ها در سامانه ها از یک سو و از سوی دیگر باکشف آسیب پذیری های متعدد در هر یک از آن ها که تعداد این آسیب پذیری ها می تواند به صورت میانگین برای هر سازمان در ماه بیش از 100 آسیب پذیری باشد که 10 درصد این آسیب پذیری ها حیاتی و مهم می باشند، چنانچه روی هر یک از این آسیب پذیری ها شناخت و آگاهی نداشته باشیم و نتوانیم در اولین مرحله آسیب پذیری را از بین ببریم به راحتی می تواند راه ورودی برای مهاجمین به سمت سازمان باز شود.

خدمت Advisory

امروزه یکی از مهمترین مباحث در دنیای امنیت بحث CSIRT یا همان تیم واکنش سریع می باشد. دلیل شکل گیری چنین تیم هایی ضرورت پاسخگویی به حوادث 1 می باشد تا بتواند در اولین قدم به مجرد ایجاد یک تهدید و آسیب پذیری آن ها را کشف و در کوتاه ترین زمان برطرف نماید.

در سازمان های بزرگ تجهیزات، فناوری ها و سرویس های متعددی وجود دارد که وجود آسیب پذیری هایی متفاوت در اجزاء تشکیل دهنده آن ها واقعیتی انکارناپذیر است. در همین راستا ارائه راهکاری مناسب در جهت پایش مستمر آسیب پذیری دارایی ها آگاه سازی پرسنل و تیم های امنیتی و اجرایی، زمان وقوع آسیب پذیری ها و رخنه های امنیتی برای برطرف سازی آن ها را در سازمان بسیار ضروری می باشد. بنابراین محصول و خدمت Security Advisory مأموریت دارد این خلاء امنیتی در سازمان ها پوشش دهد.

چنانچه هر آسیب پذیری جدیدی در دنیای تکنولوژی معرفی شود که سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، موارد مرتبط با آن در حداقل زمان ممکن اطلاع رسانی شده و راه حل متناسب با آن با توجه به محدودیت های سازمان ارائه می گردد تا در کمترین زمان ممکن آسیب پذیری کشف شده برطرف و تهدیدات مناسب برای مقابله اتخاذ شود.

بکارگیری این راهکار در ابتدا منجر به شناخت نقاط ضعیف سازمان شده و اقدامات ضروری جهت پایداری امنیتی در وضعیت فعلی سازمان شناسایی می گردد، که در نتیجه آن آمادگی مداوم سازمان ها برای اتخاذ برخورد مناسب با آسیب پذیری های جدید و اقدام به اجرای راهکارهای مقابله با آن ها در کمترین زمان امکان پذیر خواهد شد.

نمای محصول

 محصول Taktacom VMS و سرویس Advisory

برای دریافت Datasheet محصول کلیک کنید