آموزش Cisco

( Cisco training )

سطوح مدارک

آموزش سیسکو ( آموزش Cisco )

سیسکو ( Cisco ) 5 سطح از مدارک یا گواهی نامه های شبکه را ارائه می دهد که شامل :

 • Entry
 • Associate
 • Professional
 • Expert
 • Architect

میباشد. در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر یک از سطوح میپردازیم.

 

سطح Entry

در این سطح ( سطح Entry ) , دو گواهینامه CCENT و CCT به عنوان یک نقطه شروع برای افرادی که علاقه دارند به عنوان یک فرد حرفه ای  شروع قدرتمندی داشته باشند مناسب است. ( آموزش Cisco , آموزش سیسکو )

پس این سطح دارای دو گواهینامه زیر است :

 • CCENT
 • CCT

 

سطح Associate

سطح Associate می تواند با CCNA ( پیکربندی شبکه ، نحوه استفاده از دستگاه ها و عیب یابی ) یا CCPA ( طراحی شبکه ) شروع شود. این سطح به عنوان سطح پایه از گواهینامه های شبکه شناخته می شود.

 • CCDA
 • CCNA Cloud
 • CCNA Collaboration
 • CCNA Cyber Ops
 • CCNA Data Center
 • CCNA Industrial
 • CCNA Routing & Switching
 • CCNA Security
 • CCNA Service Provider
 • CCNA Wireless

 

سطح Professional

سطح Professional یک سطح پیشرفته از گواهینامه های سیسکو است که تخصص بیشتری را در زمینه مهارت های پیکربندی شبکه شامل می شود. ( آموزش Cisco , آموزش سیسکو )

 • CCDP
 • CCDP Cloud
 • CCNP Collaboration
 • CCNP Data Center
 • CCNP Routing & Switching
 • CCNP Security
 • CCNP Service Provider
 • CCNP Wireless

 

سطح Expert

این سطح ( سطح Expert ) شامل CCIE ( The Cisco Certified Internetwork Expert ) است که  در سراسر جهان به عنوان معتبرترین گواهینامه در صنعت شبکه هایی بر پایه تجهیزات سیسکو پذیرفته شده است.

 • CCDE
 • CCIE Collaboration
 • CCIE Data Center
 • CCIE Routing & Switching
 • CCIE Security
 • CCIE Service Provider
 • CCIE Wireless

 

سطح Architect

سطح Architect , بالاترین سطح در شناسایی مهارت های معماری طراحان شبکه است که می تواند به طور فزاینده , شبکه های پیچیده سازمان های بزرگ را شناسایی کند و به طور موثر راه کارهای کسب و کار را به استراتژی های تکنیکی تکاملی ترجمه تبدیل کند.

 • CCAR

 

CloudCCNA CloudCCNP Cloud
CollaborationCCNA CollaborationCCNP CollaborationCCIE Collaboration
Cyber security OperationsCCNA Cyber Ops
Data CenterCCNA Data CenterCCNP Data CenterCCIE Data Center
DesignCCENTCCDACCDPCCDE         CCAR
IndustrialCCNA Industrial
Routing and SwitchingCCENTCCNA Routing and SwitchingCCNP Routing and SwitchingCCIE Routing and Switching
SecurityCCENTCCNA SecurityCCNP SecurityCCIE Security
Service ProviderCCNA Service ProviderCCNP Service ProviderCCIE Service Provider
WirelessCCENTCCNA WirelessCCNP WirelessCCIE Wireless

 

 

 

 

 

آموزش Cisco , آموزش سیسکو

 

 

دوره های آموزش Cisco

( آموزش سیسکو )

CCNP security

 

دوره آموزشی CCNP Security برای کسانی طراحی شده که به عنوان مهندس امنیت شبکه های مبتنی بر سیسکو فعالیت می کنند.

این افراد مسئول برقراری امنیت روترها ، سوئیچ ها ، تجهیزات و ادوات شبکه ، همینطور انتخاب و پیاده سازی ، پشتیبانی و عیب یابی فایروال ها ، VPN سرور ها و ارائه راه حل های جامع با استفاده از IPS  می باشند.

دوره آموزشی CCNP Security از چهار سر فصل تشکیل شده است:

300-208 SISASImplementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)
300-206 SENSSImplementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)
300-209 SIMOSImplementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)
300-207 SITCSImplementing Cisco Threat Control Solutions (SITCS)

 

دوره (SISAS ( Implementing Cisco Secure Access Solutions

این دوره ، دانش مهندسین را از جهت اجزاء  و معماری یک شبکه امن با استفاده از CiscoTrustSec و پیاده سازی پروتکل 802.1x ارزیابی می کند.

هدف درس فراهم کردن مهندسین با دانش پایه و قابلیت هایی برای پیاده سازی و اداره کردن امنیت دسترسی به شبکه با استفاده از Cisco ISE است.

مهندسین تجربه عملی برای پیکربندی راه حل های پیشرفته امنیت سیسکو برای تهدیدات خارجی و دستگاه های متصل به شبکه را بدست می آورند.

در آخر قطعا مهندسین قادر به کاهش ریسک ها برای زیر ساخت های نرم افزار ها و برنامه های کاربردی خود با استفاده از ویژگی های Cisco ISE و ارائه قابلیت Analyst IAM(Identity & Access Management) و کنترل دسترسی شبکه می باشند.

 

دوره (SENSS ( Implementing Cisco Edge Network Security Solutions

SENSS یک دوره آموزشی جدید 5 روزه  و بخشی از برنامه درسی است که منجربه صدور گواهینامه امنیت حرفه ای شبکه سیسکو (CCNP Security) می شود.

علاوه بر این , برای آماده سازی مهندسان امنیتی با دانش و تجربه عملی  و آماده سازی آنها جهت پیکربندی مجدد لایه های سیسکو با استفاده از سوییچ ها و روتر های سیسکو و فایروال های ASA سیسکو طراحی شده است.

همچنین باعث ایجاد مهندسانی با دانش پایه و توانایی هایی برای پیاده سازی تجهیزات و امنیت مدیریت شده در فایروال های Cisco ASAمی شود .

آزمون ها نیزدانش شخص را در ارتباط با پیاده  سازی تجهیزات شبکه همچون روتر و فایروال های Cisco ASA می سنجد.

 

دوره (SIMOS ( Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

SIMOS بخشی از مسیر آموزشی است که به CCNP منتهی می شود.

این دوره برای آماده سازی مهندسین امنیتی شبکه با دانش و مهارت هایی است که آنها برای حفاظت از اطلاعات عبوری از یک زیرساخت عمومی یا اشتراکی مانند اینترنت استفاده می کنند و اینکار را با اجرا و نگهداری  Cisco VPN solutions انجام می دهند.

در آخر مهندسین تجربه های عملی برای پیکربندی و عیب یابی Remote Access SSL VPN و Site to Site VPN با استفاده از  Cisco ASA adaptive security appliancesو Cisco IOS routers به دست می آورند.

” آموزش سیسکو ”

دوره (SITCS ( Implementing Cisco Threat Control Solutions

این درس مهارت هایی در زمینه شبکه با دانش پیاده سازی

 • Cisco Fire Power NGIPS
 • Cisco AMP

و همچنین

 • Web Security
 • Email Security
 • Cloud Web Security

را تأمین می کند.

با استفاده از این دوره , شما تجربه های عملی در زمینه پیکربندی انواع راه کار های امنیتی سیسکو برای کاهش تهدیدات خارجی و تأمین امنیت ترافیک عبوری از فایروال را به دست می آورید.